HƯỚNG DẪN VƯỢT LINK DIRECT

Lưu ý: Vui lòng không sử dụng Proxy (VPN), 1.1.1.1 khi vượt link.

Bước 1: Sao chép link https://l.instagram.com/?e=AT2zLwwHPy2MdlAzAJ_g_6aZvPOWbmleB6V_wk2AQiiEkVJzSypCrxZHDjcPEEE68aIC5IwKZIwq1Mh1PPSngBQ0AwYG4rAiAxb7mONiUfJTPsbvbeLYKuY&u=https://pennbookcenter.com/about/

Lưu ý: Bạn sẽ được thông báo chuyển hướng của các trang mạng xã hội Facebook, Youtube... vui lòng nhấn tiếp tục để truy cập website để tiếp tục vượt link

Chú ý nơi bạn cần click vào là: Rachel Parris ở trong link bài viết bên trên.

Bước 2: Dán link lên trình duyệt để truy cập website và kéo xuống tìm link và click vào "Rachel Parris" như hình ảnh bên dưới.


Mẹo: Sao chép "Rachel Parris" và tìm kiếm bằng trình duyệt sẽ tìm thấy nhanh hơn.

Bước 3: Sau khi click vào "Rachel Parris" để vào website và kéo xuống tìm nút và click vào nút để tiếp tục.

Bước 4: Sau khi click "CONTINUE (x/x)" bạn cứ kéo xuống cuối trang và nhấn "CONTINUE (x/x)" đến khi hoàn tất đủ các bước (x/x) bạn sẽ đến được link đích.

Can't get the code?

VIDEO HƯỚNG DẪN VƯỢT LINK