HƯỚNG DẪN VƯỢT LINK DIRECT

Lưu ý: Vui lòng không sử dụng Proxy (VPN), 1.1.1.1 khi vượt link.

Bước 1: Sao chép link https://www.standard.co.uk/culture/rachel-parris-talks-the-mash-report-piers-morgan-and-savaging-donald-trump-a3804301.html

Chú ý nơi bạn cần click vào là: rachelparris.com ở trong link bài viết bên trên.

Bước 2: Dán link lên trình duyệt để truy cập website và kéo xuống tìm link và click vào "rachelparris.com" như hình ảnh bên dưới.


Mẹo: Sao chép "rachelparris.com" và tìm kiếm bằng trình duyệt sẽ tìm thấy nhanh hơn.

Bước 3: Sau khi click vào "rachelparris.com" để vào website và kéo xuống tìm nút và click vào nút để tiếp tục.

Bước 4: Sau khi click "CONTINUE (x/x)" bạn cứ kéo xuống cuối trang và nhấn "CONTINUE (x/x)" đến khi hoàn tất đủ các bước (x/x) bạn sẽ đến được link đích.


Can't get the code?

VIDEO HƯỚNG DẪN VƯỢT LINK